Home About us Activities Projects Publications People

General Local Plan Vlore

General Local Plan Himare

General Local Plan Sarande

General Local Plan Konispol

Strategic Environmental Assessment Vlore

Strategic Environmental Assessment Himare

Strategic Environmental Assessment Sarande

Strategic Environmental Assessment Konispol

Announcement SPEEDY Project

Statistical Data Women Entrepreneur Report

LAMP - City Development Vision and Strategy Lushnja 2013

LAMP - Municipal Structure Plan Himara 2012

LAMP - Strategic Infrastructure Investment Plan

LAMP - Regulatory Plan of Gjirokastra (2009)

LAMP - Consolidated Municipal Urban Plan Report

Vleresimi Strategjik Mjedisor i qytetit te Lushnjes

Vleresimi Strategjik Mjedisor i qytetit te Himares 2012

Integrimi i grupeve ne nevoje

Sllovenia, nga Jugosllavia ne Bashkimin Evropian

Tracking the decentralization progress on education

Perdorimi i burimeve natyrore te reja per perfitimin e gurit qelqeror

Raport mbi korrupsionin ne arsimin e larte ne Shqiperi

Public Expenditure Analysis over the Years in Albania

Analiza ne vite e shpenzimeve publike ne Shqiperi

Annual report of SME-s 2004

Raporti vjetor i SME-ve 2004

Opinioni qytetar per reformen ne arsim

Integrimi i rinise ne tregun e punes

Pengesat administrative ne sektorin e ndertimit

Development in service sector

Studimi per ndermarjet e vogla dhe te mesme

Study on SME-s

General Local Plan Vlore

General Local Plan Himare

General Local Plan Sarande

General Local Plan Konispol

Strategic Environmental Assessment Vlore

Strategic Environmental Assessment Himare

Strategic Environmental Assessment Sarande

Strategic Environmental Assessment Konispol

Announcement SPEEDY Project
Announcement SPEEDY Project

Statistical Data Women Entrepreneur Report

Statistical Data Women Entrepreneur Report

LAMP - City Development Vision and Strategy
LAMP - City Development Vision and Strategy

Vleresimi Strategjik Mjedisor i qytetit te Himares
Vleresimi Strategjik Mjedisor i qytetit te Himares

Public Expenditure Analysis
Public Expenditure Analysis

SME Study
Study on SMEs

Annual Report on SMEs 2004
Annual Report on SMEs 2004

Copyright2019 © QKZH